Jak to bude fungovat?

Podle nynějších rozhodnutí vlády se dodržují tato pravidla:

Vstupenky lze zakoupit na webu nebo v pokladně - pokud možno plaťte bezhotovostně.

Vstupenky nelze na webu ani na pokladně rezervovat, ale pouze zakoupit.

Kapacita sálu může být zaplněna nejvýše z 50 %.

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Konzumace občerstvení v hledišti není povolena.

Při příchodu musí diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

- doložit potvrzení o negativním PCR testu starý nejvýše 7 dní

- doložit potvrzení o negativním antigenním testu, starý nejvýše 72 hodin

Kromě potvrzení z odběrového místa, je možné předložit:

v případě testování zaměstnavatelem  - potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

v případě testování ve škole - potvrzením ze školy nebo čestné prohlášení (podepsané zákonnými zástupci)

- doložit potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce

- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

- děti do 6 let věku jsou z tohoto vyjmuty

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), výjimka je pro děti do předškolního věku.

 

Stav k 8. 6. 2021

 

 


Napište nám

Nákup a platba online

online podmínky e-vstupenky.pdf

Akceptace poukazů

FLEXI PASS, TIKET SPORT A KULTURA, UNIŠEK , ENDENRED

Platba kartou

platební karty

Kde nás najdete

Jesenická 1755 / 1
792 01  Bruntál

telefon: 721 047 230 ( pokladna-rezervace )
(v provozu 30 min. před 1. představením do začátku posledního představení)

email: provozni-kino@jpfactoring.cz

statni fond kultury​   comfor​   globalalarm​   radio haná